-İş Hukuku Hakkında-


SORU: İş yeri değişikliği, haksız fesih ve tazminat hakları hakkında.
CEVAP: İş hukuku mevzuatımız işçi lehine yorum ilkesini benimsemiştir ve bu doğrultuda işçi haklarını korumayı sağlayacak nitelikte düzenlenmiştir. İşvereniniz işyeri değişikliğinizin geçerli bir nedene dayandığını açıklaması gerekmektedir. Aksi halde yapılan değişiklik işçi tarafından kabul edilmezse işçiyi bağlamaz. Bu nedenle şayet yapılan işyeri değişikliğiniz geçerli bir sebebe dayandırılmadıysa ve işvereniniz iş akdini bu sebeple sona erdirirse, dava açarak işçilik alacaklarınızı talep edebilme hakkınız mevcut bulunmaktadır. İşverenin haksız feshi sebebiyle açacağınız işçi alacağı konulu dava ile kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, ödenmemiş fazla mesai ücretleriniz ve kullanılmamış yıllık ücretli izin haklarınızı talep edebilirsiniz. Size tavsiyem hiçbir şekilde istifa etmeyin ve ibraname imzalamayın. Bu şekilde açacağınız iş davasını kazanma olasılığınız son derece yüksektir.


                                                                                                                                                              Av. Ümit Güveyi

SORU: Hizmet tespit davası hakkında.
CEVAP: Sigorta primleri hiç yada eksik ödenmiş işçiler, fiili hizmet tespitine yönelik olarak “hizmet tespit davası” olarak tanımlanan davayı açarak, işverenden ödenmemiş prim alacaklarının tazminini isteme hakkına sahiptir. Siz de bu doğrultuda, İş Mahkemesi'ne dava açarak sigorta alacağınızı ve şayet almadıysanız bildirim yani ihbar tazminatınızı talep edebilirsiniz. Açacağınız davada, fiili çalışma sürenizi dinleteceğiniz tanıklar ya da o işyerinde çalışma yaptığınızı gösterir nitelikteki diğer belgelerle ispat etmeniz gerekecektir. Şayet avukatlık ücretini karşılayamayacak durumdaysanız. Kendiniz de şahsen dava açabilirsiniz ancak yine de sağlıklı sonuç alabilmeniz amacıyla, bir hukukçu ile paralel hareket etmenizi de tavsiye ederim.
                                                                                                                                                              Av. Ümit Güveyi