-Miras Hukuku Hakkında-(1)

SORU: Ortaklığın giderilmesi (izale-i şuyu davası) tek bir mirasçı tarafından açılabilir mi?
CEVAP: Şayet mirasçılardan biri ortaklığın giderilmesini talep ederse, tereke mahkemece yasaya uygun olarak paylara bölünerek mirasçılar arasında paylaştırılacaktır. Ancak bildiğinizin aksine, büyük bir ihtimalle kardeşinizin açacağı dava, iki celse de sona erecek kadar kısa bir muhakeme süreci olmayacaktır. Öyle ki, ülkemizin yargı sisteminin yoğunluğu ve yargılamaların ne derece yavaş işlediği birçok kimse tarafından bilinmektedir. Ortaklığın giderilmesi davasında, öncelikle çok sayıda mirasçının bulunması durumlarında tüm mirasçılara ulaşılarak taraf teşkilinin sağlanması aşaması zaman alabilmektedir. Bunun dışında izale-i şuyu davası murisin yerleşim yerinde bulunan Sulh Hukuk Mahkemesi’nde görülür.
                                                                                                                                                       Av. Ümit Güveyi

SORU: Saklı paylı mirasçılar ve tenkis davası ne ifade eder? Muris anne sağlığında çocukları arasında eşitsiz bir dağılım yaparsa sonuçları nedir?
CEVAP: TÜRK MEDENİ KANUNU'NUN   506. maddesine göre; “ Saklı pay aşağıdaki oranlardan ibarettir:
1. Altsoy için yasal miras payının yarısı,
2. Ana ve babadan her biri için yasal miras payının dörtte biri,
3. (Mülga bent: 04/05/2007 - 5650 S.K./2. md.)(*)
4. Sağ kalan eş için, altsoy veya ana ve baba zümresiyle birlikte mirasçı olması halinde yasal miras payının tamamı, diğer hallerde yasal miras payının dörtte üçü.”
Kanunda yer alan bu hükme göre, kardeşleriniz altsoy olarak saklı pay sahibi mirasçılardan sayılır ve yasal miras payının yarısı oranında saklı paya sahip bulunmaktadırlar.
Saklı paylı mirasçıların saklı payına tecavüz edildiğinde, bu kimselerin tenkis davası açarak saklı paylarını elde etmeleri mümkündür. Olayınızda anneniz(muris) kardeşlerinizin saklı payına tecavüz eder nitelikte tasarrufta bulunmuş olduğundan kardeşleriniz, terekenin yasal miras paylarının yarısına tekabül eden oranına açmış bulundukları tenkis davası ile kavuşacaklardır.
 Annenize sağlığında bakmış olmanız zaten sizin karşılıksız olarak yerine getirmeniz gereken, kanuni ve ahlaki yükümlülüğünüz olduğundan, bu husus tenkis davasının seyrini kanaatimce değiştirmeyecektir.
                                                                                                                                                             Av. Ümit Güveyi