-Tazminat Davası Hakkında-


SORU: Hatalı tedavi ve operasyon gerçekleştiren doktora karşı hastanın dava açma hakkı var mıdır?
CEVAP: Doktorların, hastalarını tedavi konusunda aydınlatma yükümlülükleri bulunmaktadır. Doktorunuz anladığım kadarıyla, sizi tedavi konusunda aydınlatmaksızın, dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranarak zarara uğratmıştır. Doğan bu zararınızı tazminat davası açarak talep etme hakkına sahipsiniz. Başka bir kişinin haksız bir eyleminden dolayı kişinin uğradığı maddi zararın tazmini talebiyle açılan dava maddi tazminat, haksız eylemin kişinin manevi dünyasında meydana getirdiği zararın tazmini için açılan dava ise manevi tazminat olarak nitelendirilmektedir. Olayınızda kusurlu doktora karşı maddi ve manevi tazminat davası açabilmeniz mümkündür. Kaldı ki, Yargıtay 13. Hukuk Dairesi de yakın tarihli, güncel bir kararında, hastasını aydınlatmayan bir doktora verilen 125 bin TL'lik tazminat kararını onaylamıştır. Yüksek mahkemenin bu kararı da sizin açacağınız tazminat davasına açık emsal olabilecek niteliktedir. Bilindiği üzere tazminat davaları maddi ve manevi tazminat olarak ikiye ayrılır.
                                                                                                                                                              Av. Ümit Güveyi